Kenmerken van beelddenkers en hun leerproblematiek:

 

* beelddenkers hebben vaak leerproblemen

* worden op school door leerkrachten nogal eens niet begrepen (veel ruzie, gedragsproblemen)

* maken liever een mindmap dan een uittreksel in woorden

* zijn soms heel perfectionistisch; leggen de lat hoog

* leren soms zoveel uit hun hoofd, dat ze niet meer kunnen nadenken

* hebben soms een black-out → geen beeld? geen antwoord!

* zien vaak geen oplossing voor hun problematiek

* vinden oeverloos oefenen buitenschooltijd vreselijk (laag rendement)

* hebben vaak motivatieproblemen