Ik schrijf op wat ik hoor.


 
 

Veel beelddenkers hebben last van dyslectische verschijnselen en veel moeite met:

*spelling

*vreemde talen

* woorden die anders worden geschreven dan ze klinken

* met lusletters (aan elkaar schrijven/schuinschrift); geen idee waar de letter begint of ophoudt

 
 
Hier staat: lril...... eh... tril? ......nee...  eh... bril?   
Hier staat: pwiaix? ..pwraix.. pwiaise...eh...puraise?....ohh.... punaise!